Online Tips n Tricks
DLC Boot 2019 v3.6 - Printable Version

+- Online Tips n Tricks (https://a-zgsm.com/tipsntricks)
+-- Forum: Computer (https://a-zgsm.com/tipsntricks/forum-7.html)
+--- Forum: Software (https://a-zgsm.com/tipsntricks/forum-15.html)
+--- Thread: DLC Boot 2019 v3.6 (/thread-3746.html)DLC Boot 2019 v3.6 - nnm - 02-10-2021

[Image: dlc-boot-13.png]
Tính năng của DLC Boot 2019 v3.6 
 • Disktools/Partition tools: Chức năng phân vùng ổ cứng.
 • Backup/RestoreTool: Tính năng sao lưu phục hồi hay ghost máy tính.
 • Driver: Các công cụ tải và update driver.
 • Recovery/Data Recovery: Chức năng phục hồi dữ liệu xóa nhầm/format nhầm.
 • Hardware Tools: Chức năng kiểm tra thông tin cấu hình phần cứng.
 • Office: Tổng hợp những công cụ văn phòng.
 • Antivirus: Tổng hợp các phần mềm diệt virus.
 • System: Những phần mềm hệ thống.
 • Ultilities: Những tiện ích mở rộng.
 • USB tools: Những công cụ về USB.
 • Password: Tính năng phá hoặc gỡ mật khẩu trên máy tính.
 • Microsoft .....: Những công cụ Active windows.
 • Other tools: Các công cụ khác.
NHỮNG CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA PHIÊN BẢN DLC BOOT 2019 V3.6
– Sửa lỗi khi tạo USB Boot.
– Sửa lỗi khi chạy Acronis True Image ngoài màn hình Desktop Mini Windows 10.
– Sửa lỗi Partition Wizard trong Mini Windows 10 64bit.
– Sửa lỗi Cent Browser trong Mini Windows.
– Sửa lỗi Maxthon trong Mini Windows.
– Sửa lỗi Check Update.

Download : Tại đây